Clean Water Engineering

Jord, grundvatten och ytvatten är nära kopplade till varandra. Att så är fallet kommer ofta fram t.ex. vid anläggningsprojekt och marksaneringar där problemställningar kring vattenfrågor ofta hamnar i fokus.

Vatten lurar man inte. Det är bara när teori och praktik förenas på rätt sätt som vatten är lätt att hantera.

Clean Water Engineering (CWE) är inriktad på miljö- och vattenrelaterade frågor för anläggningsbranschen; väg- och järnvägsbyggnad, hamnar, deponier och marksaneringar.

CWE är återförsäljare för Siltbuster