Dagvatten

CWE kan ta fram lösningar inom en rad områden som berör rening och hantering av dagvatten:

  • Sedimentationsdammar
  • Utjämningsmagasin
  • Infiltrationsmagasin
  • Flytväggar i sjöar och vattendrag