Grundvatten

CWE kan hjälpa till inom en rad områden som berör grundvattenfrågor:

  • Grundvattensänkningar
  • Grundvattenbarriärer
  • Provpumpningar
  • Grundvattennivåmätningar
  • Provtagning av grundvatten
  • Grundvattenmodelleringar