Lakvatten

CWE kan ta fram lösningar inom en rad områden som berör rening och hantering av lakvatten:

  • Lakvattendammar
  • Flytväggar
  • Syresättning: beräkning Ytluftare
  • Kemisk fällning/sedimentering
  • Filtrering