Mätning och kontroll

Att sätta upp ett kontrollprogram för att övervaka vatten som leds till ett vattendrag är ofta en viktig del i ett projekt. CWE ta fram lösningar för övervakningssystem för vatten i ledningar eller direkt i ett vattendrag:

  • Flöde
  • Turbiditet
  • pH
  • Flödesproportionell provtagning