Vattenrening

Länsvatten vid marksaneringar är ofta starkt förorenat och vattnet behöver ofta renas i flera steg innan det kan ledas till en recipient.

Även vid vanliga schaktarbeten, där marken inte är förorenad, kan länsvatten behöva renas från partiklar för att ett känsligt vattendrag inte skall grumlas.

Beroende av vattnets föroreningsgrad och reningskrav kan CWE hjälpa till att ta fram och driftsätta rätt typ av reningsutrustning.

  • Oljeavskiljning.
  • Sedimentering
  • Kemisk fällning och sedimentering
  • Sandfiltrering
  • Aktivt kolfiltrering
  • Slamavvattning