Siltbuster - CWE

Välkommen till

Clean Water Engineering

Clean Water Engineering är inriktad på miljö- och vattenrelaterade frågor för anläggningsbranschen. Vägbyggnad, järnvägsbyggnad, hamnar, deponier och marksaneringar.

Några av våra projekt

Västlänken

I arbetet med Västlänken, den nya järnvägsförbindelsen delvis i tunnel under centrala Göteborg, har CWE installerat och satt vattenreningsanläggningar i drift från januari 2021.

Läs mer

Arendal Göteborgs hamn

Göteborgs hamn bygger ut sin befintliga hamn vid Arendal med PEAB som entreprenör. CWE har varit med från början och planerat och handlat upp vattenreningsanläggningen.

Läs mer

Terra

Projekt Terra är ett flerårigt saneringsprojekt på Nouryons industriområde i Bohus. CWE har haft ansvar för projektering och driftsättning av vattenreningsanläggningen från Siltbuster.

Läs mer

Senaste Nytt

Company Selection

company-selection

Form Detail Page

form-detail-page

Form Shortcode

form-shortcode

Pågående projekt

Västlänken

I arbetet med Västlänken, den nya järnvägsförbindelsen delvis i tunnel under centrala Göteborg, har CWE installerat och satt vattenreningsanläggningar i drift från januari 2021.

Läs mer

Arendal Göteborgs hamn

Göteborgs hamn bygger ut sin befintliga hamn vid Arendal med PEAB som entreprenör. CWE har varit med från början och planerat och handlat upp vattenreningsanläggningen.

Läs mer

Terra

Projekt Terra är ett flerårigt saneringsprojekt på Nouryons industriområde i Bohus. CWE har haft ansvar för projektering och driftsättning av vattenreningsanläggningen från Siltbuster.

Läs mer

Våra Tjänster

Clean Water Engineering är inriktad på miljö- och vattenrelaterade
frågor för anläggningsbranschen; väg- och järnvägsbyggnad,
hamnar, deponier och marksaneringar.

Vattenrening

Beroende av vattnets föroreningsgrad kan CWE hjälpa till att ta fram och driftsätta rätt typ av reningsutrustning. Vi använder oss mestadels av teknik från Siltbuster.

Vattenrening - CWE

Pumpstyrning

Att planera för pumpning på en byggarbetsplats, efter alla olika förhållanden som kan råda, är något CWE kan hjälpa till med.

Projektering - CWE

Projektplanering

Att rena vatten inom ett projekt berör många delar av verksamheten. CWE kan hjälpa till med att planera projektet för att nå en helhetslösning.

Laboratorium för vattenanalys - CWE

Övervakning av vattenkvalitet

Att övervaka vattenkvalitén på vatten som ska ledas ut i en recipient är ofta efterfrågat och en viktig del i vattenhanteringen. CWE har lång erfarenhet av att ta fram lösningar för detta.

Våra Tjänster

Clean Water Engineering är inriktad på miljö- och vattenrelaterade frågor för anläggningsbranschen; väg- och järnvägsbyggnad, hamnar, deponier och marksaneringar.

Vattenrening

Beroende av vattnets föroreningsgrad kan CWE hjälpa till att ta fram och driftsätta rätt typ av reningsutrustning.

Pågående projekt Arendal

Grundvatten

CWE kan hjälpa till inom en rad områden som berör grundvattenfrågor. Bland annat provtagning, grundvattensänkningar mm.

Projektinriktning

Samråd

Ingenjörerna på CWE har gedigen erfarenhet inom vattenrening. I samråd med dig tar vi fram den mest effektiva lösningen och tekniken. De flesta lösningarna går även att få med viss modifiering. Våra vattenreningsprodukter är tillgängliga för uthyrning eller köp.

Lab Test

CWE har ett eget laboratorium för test av olika vattenreningssteg. Detta hjälper oss att mäta vilka metoder som är bäst lämpade för att rena vattnet. Ibland skickar vi också vattenprover till Siltbusters laboratorium i Storbritannien.

Förslag

Vi på CWE har tillgång till samtliga lösningar från Siltbuster och kan med dina förutsättningar som underlag föreslå vilken lösning som passar bäst. Vi kan ofta erbjuda ett komplett vattenreningssystem.

Installation

CWE installerar fasta eller mobila installationer och till ett kostnadseffektivt pris. Vi tar hand om transport, installation och ser till att systemen kommer i gång korrekt. Det tar bara några dagar att få fram och installera komplett reningsutrustning från Siltbuster.

Stöd

Våra tekniker gör en ordentlig genomgång av systemet och dess funktioner på plats och därefter får platsansvarig en kortare utbildning i systemet och övervakningsenheten. Efter att systemet är driftsatt har du full support från oss under hela hyrestiden. Vid köp kan du teckna ett serviceavtal.

Om CWE

Clean Water Engineering (CWE) är företaget som gärna samarbetar med andra. En viktig del i företagets filosofi är att skapa robusta lösningar som ska vara tilltalande både ur miljö och kostnadssynvinkel.

Clean Water Engineering är inriktad på miljö- och vattenrelaterade frågor för anläggningsbranschen; väg- och järnvägsbyggnad, hamnar, deponier och marksaneringar.

Snabbanslutning