• Vattenrening Västlänken

Om CWE

CWE – Clean Water Engineering

Clean Water Engineering (CWE) är det lilla konsultföretaget som gärna samarbetar med andra. En viktig del i företagets filosofi är att skapa robusta lösningar som ska vara tilltalande både ur miljö- och kostnadssynvinkel.

Clean Water Engineering är inriktad på miljö- och vattenrelaterade frågor för anläggningsbranschen; väg- och järnvägsbyggnad, hamnar, deponier och marksaneringar.

Vi har haft många uppdragsgivare, däribland NCC och PEAB.

Snabbanslutning