• Vattenrening Västlänken

Om CWE

CWE – Clean Water Engineering

Clean Water Engineering (CWE) är det lilla konsultföretaget som gärna samarbetar med andra. En viktig del i företagets filosofi är att skapa robusta lösningar som ska vara tilltalande både ur miljö- och kostnadssynvinkel.

Clean Water Engineering är inriktad på miljö- och vattenrelaterade frågor för anläggningsbranschen; väg- och järnvägsbyggnad, hamnar, deponier och marksaneringar.

Vi har haft många uppdragsgivare, däribland NCC och PEAB.

Den 2:a juni, 2022, kom Swedish Hydro Solutions AB (”Swedish Hydro Solutions”) och Clean Water Engineering AB (”CWE”) överens om en integration av bolagen genom att Swedish Hydro Solutions förvärvade CWE. Du kan läsa om nyheten här och läsa mer om våra lösningar och tekniker via Swedish Hydro Solutions på: www.swehydro.com/se.

Snabbanslutning