• Våra tjänster med Siltbuster i Sverige

Våra tjänster

Vattenrening

Länsvatten vid marksaneringar är ofta starkt förorenat och vattnet behöver ofta renas i flera steg innan det kan ledas till en recipient.

Vattenrening - CWE

Pumpstyrning

En modern vattenreningsutrustning kan leverera rent vatten dygnet runt, året om. Det gör att stora mängder vatten kan behandlas över tid. 

Projektering - CWE

Projektplanering

Inför ett anläggningsprojekt är det bra att i ett tidigt skede planera in hur vattenhanteringen ska ske.

Laboratorium för vattenanalys - CWE

Övervakning av vattenkvalité

CWE tar fram lösningar för övervakningssystem för vatten i ledningar eller direkt i ett vattendrag.

Snabbanslutning