• Siltbuster för övervakning av vattenkvalitet

Övervakning av vattenkvalitet

Att sätta upp ett kontrollprogram för att övervaka vatten som leds till ett vattendrag är ofta en viktig del i ett projekt.

CWE tar fram lösningar för övervakningssystem för vatten i ledningar eller direkt i ett vattendrag. Vi erbjuder lösningar för att bevaka:

  • Vattenflöde
  • Vattennivå
  • Turbiditet (grumlighet)
  • pH-värde
  • Flödesproportionell provtagning

Vi använder oss till stor del av dataloggning från NIVUS. Det er möjlighet till övervakning i realtid och larmhantering via SMS eller e-post.

Snabbanslutning