• Clean Water Engineering

Projektplanering

Inför ett anläggningsprojekt är det bra att i ett tidigt skede planera in hur vattenhanteringen ska ske. Det vatten som ska släppas ut i en recipient ska uppfylla myndigheternas utsläppskrav. Vattnet ska kontrolleras genom provtagning och eventuellt också genom loggande instrument.

CWE utför försök i laboratorium för att undersöka hur det förorenade vattnet kan behandlas och vilka kemikaliedoseringar som krävs.

  • Flockningstester och sedimenteringsförsök
  • Rekommendation om typ reningsanläggning
  • Layout av vattenreningen på arbetsplatsen
  • Rekommendation om automatisk provtagnings – och loggningsutrustning
  • Pumpstyrning på arbetsplatsen

Kontakta oss för konsultation.

Snabbanslutning