Pumpstyrning

Vatten på t.ex en byggarbetsplats har olika ursprung som kan ge upphov till tillfälligt stora mängder och olika föroreningsgrader av vattnet.

  • Nederbörd
  • Grundvatteninträngning 
  • Produktionsvatten 

En modern vattenreningsutrustning kan leverera rent vatten dygnet runt, året om. Det gör att stora mängder vatten kan behandlas över tid. Däremot är det i stort sett omöjligt att dimensionera en vattenreningsanläggning till att direkt – utan någon form av utjämning – ta hand om de stora mängder som kan uppkomma vid kraftig nederbörd.

Det är därför viktigt att kunna styra pumpar så att flödet till vattenreningsanläggningen blir så jämnt som möjligt.

Det är därför viktigt att kunna styra pumpar så att flödet till vattenreningsanläggningen blir så jämnt som möjligt.CWE har i flera olika projekt tagit fram pumpstationer som gör det möjligt att – även vid långa sträckor – kunna pumpa vatten med ett jämnt flöde till en vattenreningsanläggning. Vi använder olika lösningar för detta beroende på hur området ser ut.

Snabbanslutning