• Vattenrening med Siltbuster

Vattenrening

CWE är specialiserade på vattenrening och använder främst produkter från Siltbuster Ltd. 

Utrustningen från Siltbuster passar väl för vatten och för en rad olika områden. Bland annat:

  • Schaktarbeten  
  • Tunneldrivning 
  • Marksanering 
  • Lakvatten från deponier 
  • Avlopp från industrier 
  • Kommunala avlopp (tillfälliga anläggningar)
Snabbanslutning